Nordic Blends online store

15 september 2014

Menu news fall 2014

It's amazing how much Menu has changed since their products appeared in my newly opened webshop, back in 2010.
I had no idea then that the brand would develop into the trendsetting brand it has become. And I'm so happy they did because I love Menu even more now. They call it 'soft minimalism' and they are doing it perfectly.
Afteroom coathanger

FUWL Cage shelf and mirror
Norm Stoarge

Phold storage

Shadow Play tealight


Het is verbazingwekkend hoezeer Menu veranderd is sinds ik hun producten in mijn pas geopende webwinkel opnam. Dat was in 2010.
Wie had kunnen vermoeden dat Menu na hun rebranding onder leiding van het duo Norm, nu een trendbepalend merk is geworden. Ik was al fan van wat ze doen, maar nu nog meer. Ze noemen het 'soft minimalsime' en ze werken dat concept met verve uit.

Photos: Menu

Geen opmerkingen:

Een reactie posten